כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
153
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
19.1
שנת הקמה:
1938
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
פומבדיתא 13
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 33264, תל אביב - יפו
מיקוד:
61332
טלפון:
03-5224112
טלפון נוסף:
03-5248121
פקס:
03-5237717
דוא"ל:
tsipivil@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ארקדי בקרמן
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
ישיבת הרב עמיאל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016