כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
319
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
19.9
שנת הקמה:
1951
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נויפלד 10
כתובת למכתבים:
ת.ד. 36, בני ברק
מיקוד:
5110001
טלפון:
03-6180552
פקס:
03-5795148
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נויפלד 10
כתובת למכתבים:
ת.ד. 36, בני ברק
מיקוד:
5110001
טלפון:
03-6180552
פקס:
03-5795148
מנהל/ת:
לירן צבר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
61
תלמידים:
319
בנים:
0
בנות:
319
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 61 20.3
ח 3 0 57 19.0
ט 2 0 49 24.5
י 2 0 46 23.0
יא 3 0 46 15.3
יב 3 0 60 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017