כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
327
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
20.4
שנת הקמה:
1951
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נויפלד 10
כתובת למכתבים:
ת.ד. 36, בני ברק
מיקוד:
5110001
טלפון:
03-6180552
פקס:
03-5795148
מנהל/ת:
שרית כהנא
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נויפלד 10
כתובת למכתבים:
ת.ד. 36, בני ברק
מיקוד:
5110001
טלפון:
03-6180552
פקס:
03-5795148
מנהל/ת:
לירן צבר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
327
בנים:
0
בנות:
327
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 52 26.0
ח 3 0 64 21.3
ט 3 0 62 20.7
י 2 0 49 24.5
יא 3 0 54 18.0
יב 3 0 46 15.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017