כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,167
כיתות:
41
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
1955
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
פרנק אנה 10
כתובת למכתבים:
פרנק אנה 10, בת ים
מיקוד:
5965505
טלפון:
03-5536686
פקס:
03-5513193
מנהל/ת:
אורלי חדאיו
מפקח/ת:
ברכה ברייר
יישוב:
בת ים
כתובת:
פרנק אנה 10
כתובת למכתבים:
פרנק אנה 10, בת ים
מיקוד:
5965505
טלפון:
03-5521967
פקס:
03-5531955
מנהל/ת:
מלכה אביוב
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
103
תלמידים:
1,167
בנים:
522
בנות:
645
כיתות:
39
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 107 112 31.3
ח 7 115 102 31.0
ט 6 66 125 31.8
י 7 79 102 25.9
יא 7 70 105 25.0
יב 7 85 99 26.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017