כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
167
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2010
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אנילביץ 29
כתובת למכתבים:
שלמה המלך 12, בני ברק
טלפון:
03-6766444
דוא"ל:
mordehaiwei@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אריה זאב קאופמן
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
167
בנים:
167
בנות:
0
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 16 0 8.0
ב 2 18 0 9.0
ג 2 19 0 9.5
ד 2 19 0 9.5
ה 1 11 0 11.0
ו 2 18 0 9.0
ז 4 38 0 9.5
ח 1 8 0 8.0
ט 3 20 0 6.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016