כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
164
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
9.1
שנת הקמה:
2010
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אנילביץ 29
כתובת למכתבים:
שלמה המלך 12, בני ברק
טלפון:
03-6766444
מנהל/ת:
אריה זאב קאופמן
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
164
בנים:
164
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 2 20 0 10.0
ג 2 18 0 9.0
ד 2 21 0 10.5
ה 2 20 0 10.0
ו 1 12 0 12.0
ז 2 17 0 8.5
ח 4 33 0 8.3
ט 3 23 0 7.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017