כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2016
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב פוברסקי 17
כתובת למכתבים:
הרב פוברסקי 17, בני ברק
טלפון:
073-3398036
מנהל/ת:
טובה אסתר אופנהימר
מפקח/ת:
מנחם דויטש
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017