כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
332
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
17.5
שנת הקמה:
1947
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
צייטלין 22
כתובת למכתבים:
צייטלין 22, תל אביב - יפו
מיקוד:
64955
טלפון:
03-6963119
פקס:
03-6919189
דוא"ל:
yehuditgin3@hinuchm.k12.il
מפקח/ת:
דרורית כהן
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
צייטלין 20
כתובת למכתבים:
צייטלין 20, תל אביב - יפו
מיקוד:
64955
טלפון:
03-6963119
פקס:
03-6919189
דוא"ל:
yehuditgin3@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רבקה אילוז
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
78
תלמידים:
332
בנים:
199
בנות:
133
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 28 0 28.0
ח 2 46 0 23.0
ט 2 32 0 16.0
י 3 1 21 7.3
יא 7 50 78 18.3
יב 4 42 34 19.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016