כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,428
כיתות:
42
תלמידים בכיתה:
34.0
שנת הקמה:
1945
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
שפרינצק 4
כתובת למכתבים:
שפרינצק 4, תל אביב - יפו
מיקוד:
6473804
טלפון:
03-6959111
מנהל/ת:
גורגט גנדור אמסיס
מפקח/ת:
אסנת אייל
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
שפרינצק 4
כתובת למכתבים:
שפרינצק 4, תל אביב - יפו
מיקוד:
6473804
טלפון:
03-9408025
פקס:
03-6968524
מנהל/ת:
יואב פרידן
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
129
תלמידים:
1,428
בנים:
560
בנות:
868
כיתות:
42
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 106 151 36.7
ח 7 95 142 33.9
ט 6 89 136 37.5
י 7 95 149 34.9
יא 7 91 135 32.3
יב 8 84 155 29.9
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017