כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
35
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
35.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
עין גב
כתובת למכתבים:
עירית חדרה 0000, חדרה
טלפון:
04-6129619
מנהל/ת:
חכם אהרון ליאת
מפקח/ת:
נוגה ליפשין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
35
בנים:
12
בנות:
23
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 12 23 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017