כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
28
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
7.0
שנת הקמה:
1999
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אבו חצירא ישראל 25
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 3052, בני ברק
מיקוד:
51420
טלפון:
03-5780854
פקס:
03-5782135
מנהל/ת:
רם מרדכי סוכובלנסקי
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
28
בנים:
28
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 2 14 0 7.0
יב 2 14 0 7.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017