כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2015
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
צביה 6
כתובת למכתבים:
צביה 6, גבעתיים
טלפון:
03-6053485
טלפון נוסף:
03-5257066
פקס:
053-5256825
מנהל/ת:
יובל תמרי
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016