כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
230
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
28.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
צביה 6
כתובת למכתבים:
צביה 6, גבעתיים
מיקוד:
5359003
טלפון:
03-6053485
טלפון נוסף:
03-5257066
פקס:
053-5256825
מנהל/ת:
יפעת שטיינר
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
14
תלמידים:
230
בנים:
117
בנות:
113
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 17 34.0
ב 1 17 17 34.0
ג 1 17 16 33.0
ד 1 16 16 32.0
ה 1 15 16 31.0
ו 1 16 17 33.0
ז 1 19 14 33.0
ח 1 0 0 0.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017