כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
41
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
8.2
שנת הקמה:
1990
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
לח"י 66
כתובת למכתבים:
ת.ד. 19090, תל אביב - יפו
מיקוד:
6119002
טלפון:
03-7246160
פקס:
03-5597025
מפקח/ת:
אסנת אייל
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
לח"י 66
כתובת למכתבים:
ת.ד. 19090, תל אביב - יפו
מיקוד:
6119002
טלפון:
03-7246160
פקס:
03-5597025
מנהל/ת:
נדב וולצוק
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017