כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
173
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
19.2
שנת הקמה:
2014
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
הנביאים 21
כתובת למכתבים:
הנביאים 21, נתניה
מיקוד:
4242925
טלפון:
09-8654536
פקס:
09-8856621
מנהל/ת:
יוסף שוקרון
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
173
בנים:
173
בנות:
0
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 25 0 25.0
ב 1 21 0 21.0
ג 1 26 0 26.0
ד 2 35 0 17.5
ה 1 18 0 18.0
ו 1 20 0 20.0
ז 1 16 0 16.0
ח 1 12 0 12.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017