בית ספר הדר ישראל נתניה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
נתניה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית נתניה
רפורמה
אופק חדש
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
47.4%
חציון וותק הוראה
15 שנים
שילוב חינוך מיוחד
6.9%
כתובת
הנביאים 21, נתניה
טלפון
09-8654536
מנהל/ת
יוסף שוקרון
מפקח/ת
יעקב ישעיהו אלבירט

עובדי הוראה

15
מורים
4
מורות

תלמידים

172
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.7%
עולים
98.3%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,737,882 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,351,953 ₪
עלות שעות הוראה
3,340,578 ₪
עלות שכר - קורונה
11,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

385,929 ₪
שירותי היקף
279,384 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
12,740 ₪
חינוך מיוחד
8,000 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,800
רכישות חוזים והקצבות
37,945 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
52,660 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
489,846 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,360 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
20.4

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'