כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
171
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
2014
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
הנביאים 21
כתובת למכתבים:
הנביאים 21, נתניה
טלפון:
09-8654536
פקס:
09-8856621
מנהל/ת:
יוסף שוקרון
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
171
בנים:
171
בנות:
0
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 2 38 0 19.0
ג 1 19 0 19.0
ד 1 24 0 24.0
ה 1 19 0 19.0
ו 1 17 0 17.0
ז 1 17 0 17.0
ח 1 16 0 16.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017