כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
100
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2015
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
חדרה 27
כתובת למכתבים:
חדרה 27, פתח תקווה
מיקוד:
4972625
טלפון:
03-5492157
פקס:
03-5507885
מנהל/ת:
שרית אורן
מפקח/ת:
גפנית סויסה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית פתח תקוה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
100
בנים:
71
בנות:
29
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 1 8.0
ב 1 4 4 8.0
ג 1 8 0 8.0
ד 1 5 3 8.0
ה 1 6 2 8.0
ו 1 5 3 8.0
ז 2 11 4 7.5
ח 1 5 3 8.0
ט 1 5 2 7.0
י 1 5 3 8.0
יא 1 6 2 8.0
יב 1 4 2 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017