כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
72
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1991
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נורדאו 39
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 3052, בני ברק
מיקוד:
51420
טלפון:
03-5797116
פקס:
03-5782135
דוא"ל:
hannifoi@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חיה יהודית שטיינמץ גולדברג
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
72
בנים:
4
בנות:
68
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 8 8.0
ב 2 4 11 7.5
ג 2 0 15 7.5
ה 1 0 9 9.0
ז 1 0 8 8.0
ח 1 0 9 9.0
ט 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016