כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
107
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
7.6
שנת הקמה:
1991
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נורדאו 39
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 3052, בני ברק
מיקוד:
5113001
טלפון:
03-5797116
פקס:
03-5782135
מנהל/ת:
חיה יהודית שטיינמץ גולדברג
מפקח/ת:
רבקה בר-חיים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
107
בנים:
0
בנות:
107
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 8 8.0
ב 2 0 16 8.0
ג 1 0 7 7.0
ד 1 0 6 6.0
ה 1 0 8 8.0
ו 1 0 8 8.0
ז 1 0 8 8.0
ח 1 0 8 8.0
ט 1 0 8 8.0
י 1 0 8 8.0
יא 1 0 8 8.0
יב 2 0 14 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017