כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ב - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
42
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
6.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הגליל 10
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 3052, בני ברק
מיקוד:
5113001
טלפון:
03-5706837
פקס:
03-5782135
מנהל/ת:
יונית אסנת וינר
מפקח/ת:
רבקה בר-חיים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
12
תלמידים:
42
בנים:
21
בנות:
21
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 5 2 7.0
ד 1 7 0 7.0
ח 1 0 4 4.0
ט 1 1 5 6.0
י 1 0 6 6.0
יא 1 2 4 6.0
יב 1 6 0 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017