כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2014
רשות:
נס ציונה
פרטי קשר
יישוב:
נס ציונה
כתובת:
אצ"ל 1
כתובת למכתבים:
עיריית נס ציונה 0000
מיקוד:
74014
טלפון:
08-6711958
מנהל/ת:
כהן ליהיא
מפקח/ת:
צופית קרומבי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית נס ציונה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017