כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
157
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
11.2
שנת הקמה:
2014
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ואדי אל ג'וז
כתובת למכתבים:
ואדי אל ג'וז, ירושלים
מיקוד:
9740000
טלפון:
02-6297791
מנהל/ת:
אשרף אבו אל ואליה
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
157
בנים:
118
בנות:
39
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 18 3 10.5
ח 2 22 4 13.0
ט 1 11 1 12.0
י 2 18 8 13.0
יא 4 27 13 10.0
יב 3 22 10 10.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017