כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
224
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
24.9
שנת הקמה:
2015
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1355, קלנסווה
מיקוד:
4064000
טלפון:
09-7937712
פקס:
09-7990790
מנהל/ת:
מאמון אבו אל היגא
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עמותת אלאסלאם אלאסלמי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
224
בנים:
93
בנות:
131
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 25 31 28.0
י 2 25 33 29.0
יא 3 27 46 24.3
יב 2 16 21 18.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017