כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
223
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1355, קלנסווה
מיקוד:
40640
טלפון:
050-9704633
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1355, קלנסווה
מיקוד:
40640
טלפון:
09-7937712
פקס:
09-7990790
מנהל/ת:
מאמון אבו אל היגא
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עמותת אלאסלאם אלאסלמי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
223
בנים:
94
בנות:
129
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 30 32 31.0
י 3 32 49 27.0
יא 2 17 23 20.0
יב 2 15 25 20.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017