בית ספר אולפנת בנ"ע שירת הים נוה צוף

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מרכז ישיבות בני עקיבא
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
אביגיל גולדשטין
חמישון טיפוח חט"ע
1
עשירון טיפוח חט"ע
2
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
41.9%
חציון וותק הוראה
13 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.1%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

3
מורים
28
מורות

תלמידים

0
בנים
170
בנות

תלמידים עולים

1.2%
עולים
98.8%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,033,984 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,817,580 ₪
עלות שעות הוראה
5,817,580 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

216,404 ₪
שירותי היקף
3,572 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
12,955 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,100
רכישות חוזים והקצבות
183,977 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
35,376 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.3

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

שביעות רצון מבית הספר

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
י-יא
83%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
י-יא
56%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
י-יא
28%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
י-יא
83%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
100%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
89%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
י-יא
71%

יחסים בין באי בית הספר

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
י-יא
82%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
י-יא
94%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
י-יא
79%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
י-יא
56%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
י-יא
81%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
י-יא
50%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
י-יא
86%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
י-יא
77%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
י-יא
46%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
י-יא
62%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
י-יא
100%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
י-יא
100%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
י-יא
46%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
י-יא
46%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
י-יא
73%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
י-יא
71%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
י-יא
73%

מוגנות והתנהגות נאותה

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
י-יא
29%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
י-יא
22%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
י-יא
17%