כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
162
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
2014
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
נוה צוף
כתובת:
נוה צוף 1
כתובת למכתבים:
נוה צוף ד.נ. מודיעין, נוה צוף
מיקוד:
7194500
טלפון:
08-6993637
טלפון נוסף:
052-4767470
פקס:
08-6993640
מנהל/ת:
אביגיל גולדשטין
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
162
בנים:
0
בנות:
162
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 43 21.5
י 1 0 34 34.0
יא 2 0 43 21.5
יב 2 0 42 21.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017