כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
66
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1982
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב עוזיאל 66
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 435, בני ברק
מיקוד:
51103
טלפון:
03-6711711
פקס:
03-6711717
דוא"ל:
alavil@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מיכל אלקריף
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אגודת על"ה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
66
בנים:
40
בנות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 5 1 6.0
ב 2 8 4 6.0
ג 1 4 2 6.0
ד 1 3 3 6.0
ה 1 2 4 6.0
ו 2 5 7 6.0
ז 1 4 2 6.0
ח 1 5 1 6.0
ט 1 4 2 6.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016