כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
76
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
4.2
שנת הקמה:
1982
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב עוזיאל 66
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 435, בני ברק
מיקוד:
51103
טלפון:
03-6711711
פקס:
03-6711717
מנהל/ת:
מיכל אלקריף
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אגודת על"ה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
76
בנים:
43
בנות:
33
כיתות מיוחדות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 2 1 3.0
ג 2 4 1 2.5
ה 1 1 1 2.0
ו 1 1 2 3.0
ז 2 2 3 2.5
ח 1 1 1 2.0
ט 1 1 1 2.0
י 2 10 2 6.0
יא 1 2 4 6.0
יב 6 19 17 6.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017