כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
64
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1998
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
שלמה המלך 12
כתובת למכתבים:
שלמה המלך 12 ת.ד. 2760, בני ברק
טלפון:
03-5702945
פקס:
03-6180261
דוא"ל:
mordehaiwei@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ישראל צבי שטינברג
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
64
בנים:
64
בנות:
0
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 0 6.0
ב 1 8 0 8.0
ג 1 9 0 9.0
ד 1 8 0 8.0
ה 1 8 0 8.0
ו 1 7 0 7.0
ח 1 8 0 8.0
ט 1 10 0 10.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016