כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
62
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
8.9
שנת הקמה:
1998
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
שלמה המלך 12
כתובת למכתבים:
שלמה המלך 12 ת.ד. 2760, בני ברק
טלפון:
03-5702945
פקס:
03-6180261
מנהל/ת:
ישראל צבי שטינברג
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
62
בנים:
62
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 8 0 8.0
ג 1 8 0 8.0
ד 1 8 0 8.0
ה 1 7 0 7.0
ו 1 7 0 7.0
ז 1 8 0 8.0
ח 1 8 0 8.0
ט 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017