בית ספר סביון רמת גן

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
תל אביב
רשות
רמת גן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית רמת גן
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
סיגל-שחף גרדה
אשכול למ"ס רשות
8
מורים בעלי תואר שני+
57.1%
חציון וותק הוראה
14.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

4
מורים
24
מורות

תלמידים

69
בנים
18
בנות

תלמידים עולים

2.3%
עולים
97.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,873,633 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,604,599 ₪
עלות שעות הוראה
5,594,974 ₪
עלות שכר - קורונה
9,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,269,034 ₪
שירותי היקף
1,121,307 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
12,656 ₪
חינוך מיוחד
55,115 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-21,840
רכישות חוזים והקצבות
26,658 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
75,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
565,739 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
78,033 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
7.3