כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
149
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
6.8
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
צה"ל 16
כתובת למכתבים:
צה"ל 16, תל אביב - יפו
מיקוד:
6935138
טלפון:
03-6906222
פקס:
03-6492088
מנהל/ת:
שנהב ברמן ארנון
מפקח/ת:
סמדר מליחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
88
תלמידים:
149
בנים:
83
בנות:
66
כיתות מיוחדות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 3 3 6.0
ב 1 4 2 6.0
ג 2 5 8 6.5
ד 1 4 4 8.0
ה 1 4 3 7.0
ו 1 4 2 6.0
ז 1 4 3 7.0
ח 1 2 3 5.0
ט 3 11 7 6.0
י 3 14 6 6.7
יא 2 8 8 8.0
יב 5 20 17 7.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017