בית ספר און תל אביב - יפו

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
תל אביב
רשות
תל אביב-יפו
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית תל אביב
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
שנהב ברמן ארנון
אשכול למ"ס רשות
8
מורים בעלי תואר שני+
44.3%
חציון וותק הוראה
15 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

6
מורים
82
מורות

תלמידים

79
בנים
68
בנות

תלמידים עולים

2.0%
עולים
98.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

19,941,945 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

15,418,412 ₪
עלות שעות הוראה
15,418,287 ₪
עלות שכר - קורונה
125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

4,523,533 ₪
שירותי היקף
3,531,164 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
23,470 ₪
חינוך מיוחד
804,978 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,080
רכישות חוזים והקצבות
70,693 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
99,308 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
901,932 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
134,983 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.7