כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
177
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
12.6
שנת הקמה:
2013
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
ח'לת שריף
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 296, טמרה
מיקוד:
3081104
טלפון:
04-6376155
מנהל/ת:
עולא דיאב
מפקח/ת:
מרי אבו ימן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
177
בנים:
147
בנות:
30
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 1 11 2 13.0
ו 1 12 2 14.0
ז 2 21 6 13.5
ח 3 32 6 12.7
ט 2 24 4 14.0
י 2 19 3 11.0
יא 1 11 1 12.0
יב 2 17 6 11.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017