כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
61
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
7.6
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
בית חנינא החדשה, ירושלים
מיקוד:
9730000
טלפון:
02-6294444
מנהל/ת:
מגדי עוויסאת
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
61
בנים:
37
בנות:
24
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 7 2 9.0
ד 1 5 6 11.0
ז 1 5 1 6.0
ט 1 5 1 6.0
יא 1 4 5 9.0
יב 3 11 9 6.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017