כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2008
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
חזון איש 72
כתובת למכתבים:
חזון איש 72 ת.ד. 2760, בני ברק
דוא"ל:
mordehaiwei@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
שלמה שטרן
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
רצף האוטיזם
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016