כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
47
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
7.8
שנת הקמה:
2008
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
חזון איש 72
כתובת למכתבים:
חזון איש 72 ת.ד. 2760, בני ברק
מנהל/ת:
שלמה שטרן
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אורחות חיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
47
בנים:
47
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 3 0 3.0
יא 2 12 0 6.0
יב 4 32 0 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017