כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
73
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
6.6
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך צור באהר
כתובת למכתבים:
דרך צור באהר ת.ד. 72184, ירושלים
טלפון:
02-5863714
פקס:
02-5863714
מנהל/ת:
הייסם חוסיין
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
73
בנים:
57
בנות:
16
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 6 2 8.0
ח 2 9 4 6.5
ט 2 7 7 7.0
י 2 9 0 4.5
יא 2 13 0 6.5
יב 2 13 3 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017