כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
177
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
11.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
פטאי 14
כתובת למכתבים:
פטאי 14, גבעתיים
מיקוד:
5320309
טלפון:
03-7313212
פקס:
03-7313178
מנהל/ת:
אייל הופמן
מפקח/ת:
אורית בסטקר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
177
בנים:
102
בנות:
75
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 11 9 10.0
ח 1 7 3 10.0
ט 3 16 20 12.0
י 3 23 19 14.0
יא 3 21 10 10.3
יב 3 24 14 12.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017