כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
80
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2012
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
בן יוסף שלמה 18
כתובת למכתבים:
בן יוסף שלמה 18, בני ברק
טלפון:
03-5780036
דוא"ל:
hannifoi@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
נחה אשלג
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
80
בנים:
80
בנות:
0
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 13 0 6.5
ב 1 6 0 6.0
ג 1 8 0 8.0
ד 1 6 0 6.0
ה 1 8 0 8.0
ו 2 14 0 7.0
ז 2 13 0 6.5
ח 2 12 0 6.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016