כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
73
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
6.6
שנת הקמה:
2012
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
בן יוסף שלמה 18
כתובת למכתבים:
בן יוסף שלמה 18, בני ברק
טלפון:
03-5780036
מנהל/ת:
תמר חיה זוסמן
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
73
בנים:
73
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 8 0 8.0
ג 2 14 0 7.0
ד 1 6 0 6.0
ה 2 13 0 6.5
ו 1 5 0 5.0
ז 1 8 0 8.0
ח 2 13 0 6.5
ט 1 6 0 6.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017