כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
187
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
46.8
שנת הקמה:
2015
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
נודע ביהודה 36
כתובת למכתבים:
נודע ביהודה 36, מודיעין עילית
מיקוד:
7181438
טלפון:
08-9798300
פקס:
02-9995531
מנהל/ת:
חנוך הבלין
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבה לצעירים בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017