כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
269
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
19.2
שנת הקמה:
2014
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1930, דימונה
מיקוד:
8611901
טלפון:
08-1111111
מנהל/ת:
עמר אבו עראר
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
המכללה הארצית - סכנין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
269
בנים:
242
בנות:
27
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 37 4 20.5
י 3 53 9 20.7
יא 4 65 7 18.0
יב 4 67 6 18.3
יג 1 20 1 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017