כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
175
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
21.9
שנת הקמה:
2003
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 40
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8306, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108201
טלפון:
03-5189358
פקס:
03-5189358
מנהל/ת:
נג'לה חנחן
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת בי"ס הפרטריארכיה רום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
175
בנים:
81
בנות:
94
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 14 16 30.0
ב 1 12 13 25.0
ג 1 12 11 23.0
ד 1 11 9 20.0
ה 1 6 7 13.0
ו 1 13 12 25.0
ז 1 6 14 20.0
ח 1 7 12 19.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017