כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2001
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
פסטלוצי 35
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 27004, תל אביב - יפו
מיקוד:
68134
טלפון:
03-6826338
פקס:
03-6826347
מנהל/ת:
שויקאר סקאללה
מפקח/ת:
טלי רחל טולדנו
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017