כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
355
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
29.6
שנת הקמה:
1998
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
עבודת ישראל 16
כתובת למכתבים:
עבודת ישראל 16, תל אביב - יפו
מיקוד:
6808813
טלפון:
03-6593408
פקס:
03-5061404
מנהל/ת:
ניהאיה יחיא
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
355
בנים:
170
בנות:
185
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 33 25 29.0
ב 2 26 34 30.0
ג 2 29 29 29.0
ד 2 31 28 29.5
ה 2 25 34 29.5
ו 2 26 35 30.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017