כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
278
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
1998
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 21
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8170, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108101
טלפון:
03-6821581
פקס:
03-6819357
מנהל/ת:
מונה אשקר
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס טביטה הכנסיה הסקוטית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
278
בנים:
123
בנות:
155
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 11 12 23.0
ב 1 11 11 22.0
ג 1 14 11 25.0
ד 1 9 14 23.0
ה 1 6 20 26.0
ו 1 6 17 23.0
ז 1 9 14 23.0
ח 1 11 12 23.0
ט 1 9 12 21.0
י 1 11 13 24.0
יא 1 11 12 23.0
יב 1 15 7 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017