כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
404
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
20.2
שנת הקמה:
1971
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
קדם 40
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 41066, תל אביב - יפו
מיקוד:
6141001
טלפון:
03-6823774
פקס:
03-6821267
מנהל/ת:
שויקאר סקאללה
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
404
בנים:
225
בנות:
179
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 39 20 14.8
ב 3 36 35 23.7
ג 3 43 29 24.0
ד 3 40 25 21.7
ה 3 24 40 21.3
ו 4 43 30 18.3
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017