כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
424
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
21.2
שנת הקמה:
1971
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
קדם 40
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 41066, תל אביב - יפו
מיקוד:
6141001
טלפון:
03-6823774
פקס:
03-6821267
מנהל/ת:
שויקאר סקאללה
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
424
בנים:
226
בנות:
198
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 31 34 21.7
ב 3 41 28 23.0
ג 3 40 26 22.0
ד 3 27 37 21.3
ה 4 41 30 17.8
ו 4 46 43 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017