כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
591
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
26.9
שנת הקמה:
2011
רשות:
קרית אונו
פרטי קשר
יישוב:
קרית אונו
כתובת:
נחל גמלא 10
כתובת למכתבים:
נחל גמלא 10, קרית אונו
מיקוד:
5545050
טלפון:
03-7443061
טלפון נוסף:
052-4435693
פקס:
03-7443062
מנהל/ת:
צופיה כהן
מפקח/ת:
שלומית ברק יסקולקה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית קרית אונו
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
591
בנים:
306
בנות:
285
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 64 49 28.3
ב 3 42 35 25.7
ג 3 41 55 32.0
ד 5 61 47 21.6
ה 4 63 54 29.3
ו 3 35 45 26.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017