כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2009
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
עמק יזרעאל 35
כתובת למכתבים:
יהודה הנשיא 32, בני ברק
טלפון:
03-5782704
דוא"ל:
israelrub@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אליעזר בלוך
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שתילים רכים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
ללא דיווח-חנ"מ
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016