כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
53
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
5.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
עמק יזרעאל 35
כתובת למכתבים:
סמ גוטליב 8 דירה 8 ד.נ. 51484, בני ברק
טלפון:
03-5782704
מנהל/ת:
אליעזר בלוך
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שתילים רכים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
53
בנים:
53
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 4 0 4.0
ג 1 5 0 5.0
ד 1 6 0 6.0
ה 1 8 0 8.0
ו 1 5 0 5.0
ז 2 11 0 5.5
ח 2 9 0 4.5
ט 1 5 0 5.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017