כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
270
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
33.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
הרצל 172
כתובת למכתבים:
דרך בן צבי 53, תל אביב - יפו
מיקוד:
6810335
טלפון:
03-6206258
טלפון נוסף:
051-6202297
פקס:
03-6202297
מנהל/ת:
יעל ס"ט-רשף
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
שונשוני גן ובי"ס אחר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
270
בנים:
140
בנות:
130
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 13 18 31.0
ב 1 15 17 32.0
ג 1 16 18 34.0
ד 1 18 18 36.0
ה 1 23 15 38.0
ו 1 18 16 34.0
ז 1 22 13 35.0
ח 1 15 15 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017