כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
446
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
2001
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
אשכול לוי 94
כתובת למכתבים:
אשכול לוי 94, תל אביב - יפו
מיקוד:
6936179
טלפון:
03-7410522
פקס:
03-7410451
מנהל/ת:
מירב חזות
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
446
בנים:
243
בנות:
203
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 54 35 22.3
ב 2 33 33 33.0
ג 3 40 44 28.0
ד 3 39 40 26.3
ה 3 44 27 23.7
ו 2 33 24 28.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017