כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
426
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
2001
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
אשכול לוי 94
כתובת למכתבים:
אשכול לוי 94, תל אביב - יפו
מיקוד:
69361
טלפון:
03-7410522
פקס:
03-7410451
דוא"ל:
rinatdor@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מירב חזות
מפקח/ת:
יוהנה צימרמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
426
בנים:
220
בנות:
206
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 50 31.3
ב 3 37 38 25.0
ג 3 44 25 23.0
ד 2 33 26 29.5
ה 2 25 35 30.0
ו 3 37 32 23.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016