כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
487
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
30.4
שנת הקמה:
1993
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
הכבאים 25
כתובת למכתבים:
הכבאים 25, רמת גן
מיקוד:
5225525
טלפון:
03-6773434
פקס:
03-6744153
מנהל/ת:
נעמה בן יהודה (דויטש) שלה
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
487
בנים:
253
בנות:
234
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 38 23 30.5
ב 2 31 28 29.5
ג 2 32 31 31.5
ד 2 35 30 32.5
ה 2 29 26 27.5
ו 2 35 33 34.0
ז 2 18 29 23.5
ח 2 35 34 34.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017