בית ספר אוצר החיים בנות בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
מרים יאיר
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
19 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
14.7%

עובדי הוראה

0
מורים
18
מורות

תלמידים

0
בנים
143
בנות

תלמידים עולים

0.7%
עולים
99.3%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,086,171 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,461,755 ₪
עלות שעות הוראה
2,440,130 ₪
עלות שכר - קורונה
21,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

624,416 ₪
שירותי היקף
323,450 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
18,153 ₪
חינוך מיוחד
6,400 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-31,557
רכישות חוזים והקצבות
271,201 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
36,769 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
432,540 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,173 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
15.6

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'