כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
145
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
14.5
שנת הקמה:
1995
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נורדאו 39
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 1924, בני ברק
מיקוד:
5111802
טלפון:
03-5794069
פקס:
03-5796642
מנהל/ת:
מרים יאיר
מפקח/ת:
יוכבד לוין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
145
בנים:
0
בנות:
145
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 14 14.0
ב 1 0 15 15.0
ג 1 0 24 24.0
ד 1 0 19 19.0
ה 1 0 25 25.0
ו 2 0 25 12.5
ז 1 0 7 7.0
ח 2 0 16 8.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017