כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
291
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
18.2
שנת הקמה:
1991
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
נועם 8
כתובת למכתבים:
נועם 8 ת.ד. 8284, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108201
טלפון:
03-6812568
פקס:
03-6838528
מנהל/ת:
יוני קונר
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
291
בנים:
160
בנות:
131
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 27 25.0
ב 2 28 20 24.0
ג 3 27 19 15.3
ד 3 22 20 14.0
ה 3 32 20 17.3
ו 3 28 25 17.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017