כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
213
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
1991
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב חדד שאול 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1924, בני ברק
מיקוד:
5111802
טלפון:
03-5794069
פקס:
03-5796642
מנהל/ת:
זכריה שלום
מפקח/ת:
מלכיאל אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
213
בנים:
213
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 35 0 35.0
ב 1 32 0 32.0
ג 1 30 0 30.0
ד 1 33 0 33.0
ה 1 26 0 26.0
ו 1 19 0 19.0
ז 1 18 0 18.0
ח 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017