כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
546
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
2005
רשות:
אור יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אור יהודה
כתובת:
ניצן 2
כתובת למכתבים:
ניצן 2, אור יהודה
מיקוד:
6050201
טלפון:
03-6340170
טלפון נוסף:
03-6340170
פקס:
03-6340319
מנהל/ת:
עידית איריס בלכר
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית אור יהודה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
546
בנים:
248
בנות:
298
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 49 51 25.0
ב 3 41 48 29.7
ג 4 43 45 22.0
ד 3 41 46 29.0
ה 3 38 56 31.3
ו 3 36 52 29.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017