כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
517
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
27.2
שנת הקמה:
2005
רשות:
אור יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אור יהודה
כתובת:
ניצן 2
כתובת למכתבים:
ניצן 2, אור יהודה
טלפון:
03-6340170
טלפון נוסף:
03-6340170
פקס:
03-6340319
מנהל/ת:
עידית איריס בלכר
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית אור יהודה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
517
בנים:
236
בנות:
281
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 45 28.7
ב 4 43 45 22.0
ג 3 43 47 30.0
ד 3 37 56 31.0
ה 3 35 52 29.0
ו 3 37 36 24.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017