כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
196
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
16.3
שנת הקמה:
1993
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
שיבת ציון 1
כתובת למכתבים:
שיבת ציון 1 ת.ד. 1663, חולון
מיקוד:
5811601
טלפון:
03-5054528
פקס:
03-6512656
מנהל/ת:
שמעון צדיק
מפקח/ת:
נח ליבשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
196
בנים:
196
בנות:
0
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 2 29 0 14.5
ג 2 25 0 12.5
ד 2 34 0 17.0
ה 2 34 0 17.0
ו 1 21 0 21.0
ז 1 12 0 12.0
ח 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017