כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
160
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
1992
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב זוננפלד יוסף 11
כתובת למכתבים:
הרב עטיה עזרה 4 ת.ד. 2737, בני ברק
מיקוד:
5112701
טלפון:
03-5741497
פקס:
03-6776576
מנהל/ת:
אשר לוריא
מפקח/ת:
מנחם דויטש
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
160
בנים:
160
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 0 17.0
ב 1 25 0 25.0
ג 1 17 0 17.0
ד 1 20 0 20.0
ה 1 23 0 23.0
ו 1 19 0 19.0
ז 1 19 0 19.0
ח 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017