בית ספר אוהל תורה בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
חמישון טיפוח יסודי
1
עשירון טיפוח יסודי
2
אשכול למ"ס רשות
2
שילוב חינוך מיוחד
0%
כתובת
הרב זוננפלד יוסף 11, בני ברק
טלפון
03-5741497
מנהל/ת
חיים נודלר
מפקח/ת
מלכיאל אברהם

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

157
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

3.2%
עולים
96.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

625,898 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

582,115 ₪
עלות שעות הוראה
570,990 ₪
עלות שכר - קורונה
11,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

43,783 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,153 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
42,630 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
122,615 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
4,686 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
19.6