בית ספר אור זורח בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
עזריה כהן
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
3
אשכול למ"ס רשות
2
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

237
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

920,421 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

862,367 ₪
עלות שעות הוראה
850,367 ₪
עלות שכר - קורונה
12,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

58,054 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,751 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
56,303 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
121,089 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
4,598 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.3