כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
243
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
1990
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב מלצר 26
כתובת למכתבים:
הרב מלצר 26, בני ברק
מיקוד:
5152922
טלפון:
03-5798964
פקס:
03-5789358
מנהל/ת:
עזריה כהן
מפקח/ת:
מנחם דויטש
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
243
בנים:
243
בנות:
0
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 36 0 18.0
ב 1 30 0 30.0
ג 1 29 0 29.0
ד 1 28 0 28.0
ה 1 29 0 29.0
ו 2 41 0 20.5
ז 2 29 0 14.5
ח 1 21 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017