כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
326
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
18.1
שנת הקמה:
1983
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
גרינברג אורי צבי 6
כתובת למכתבים:
גרינברג אורי צבי 6, חולון
מיקוד:
5867032
טלפון:
03-5524404
פקס:
03-5516199
מנהל/ת:
כוכבית בן שושן
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
326
בנים:
160
בנות:
166
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 22 27 16.3
ב 4 41 36 19.3
ג 4 27 36 15.8
ד 2 23 13 18.0
ה 3 23 36 19.7
ו 2 24 18 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017