כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
560
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
25.5
שנת הקמה:
1982
רשות:
אור יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אור יהודה
כתובת:
סמטת במעלה 15
כתובת למכתבים:
סמטת במעלה 15 ת.ד. 419, אור יהודה
מיקוד:
60200
טלפון:
03-5334667
פקס:
03-5338898
מנהל/ת:
רחל הילמן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית אור יהודה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
560
בנים:
289
בנות:
271
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 30 49 26.3
ב 5 60 53 22.6
ג 3 43 45 29.3
ד 4 60 44 26.0
ה 3 44 31 25.0
ו 4 52 49 25.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017